L´altra meitat del Jaciment de sa Caleta greument deteriorat per la manca de protecció. Es troba fora de la Tanca.
Cada vegada que el conseller de Patrimoni fica la pota corre a encarregar un informe per justificar-se. (13/12/2005)

A pesar de la declaració de tot el poblat fenici de sa Caleta com a Patrimoni de la Humanitat el desembre de 1999, només una part d’aquest importantíssim jaciment arqueològic es troba dins la tanca de protecció instal·lada fa ja anys.

La pràctica totalitat del jaciment es va excavar a final dels anys 80 i una vegada finalitzada l’excavació, es va tapar la zona amb terra i plàstics. Ara, bona part d’aquesta terra ha desaparegut i han tornat a sortir les antigues estructures, que es troben exposades a qualsevol acte de vandalisme donat que el perímetre del poblat no es troba senyalitzat ni protegit.

Encara que aquest fet ha “salvat” aquesta part del jaciment de la desastrosa intervenció que ha patit la part més coneguda i tancada del poblat fenici, això no exclou que la seua integritat es trobi en perill i part d’alguns murs d’antics habitatges estan sent arrasats ja que les pedres s’utilitzen per fer focs, torrades, etc.

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa enviarà un escrit a la Conselleria de Patrimoni per tal que se senyalitzi i tanqui tot l’àmbit de l’antic poblat de sa Caleta per tal que no se segueixin produint les destrosses que estan patint les estructures conservades, tal i com es veu a les fotografies adjuntes. En elles podem observar com s’han utilitzat pedres d’una de les parets d’un antic habitatge d’època fenícia per fer un foc per a una torrada. Fins i tot, algunes de les pedres s’han utilitzat per tapar l’esmentat foc una vegada finalitzada la torrada. Això no pot continuar així.

El GEN vol deixar clar, no obstant, que en cap cas sol·licita la “restauració” d’aquesta part del poblat fenici si s’ha de fer amb els criteris i tècniques emprades en la part del jaciment que ha patit una desafortunadíssima intervenció.

CADA VEGADA QUE EL CONSELLER S’HA DE JUSTIFICAR CORRE A ENCARREGAR UN INFORME PER JUSTIFICAR-SE

Quant als arguments emprats pel conseller de Patrimoni, apareguts de la mà d’un informe fet de pressa i correguent pel seu tècnic, per justificar la injustificable intervenció que ha patit part del jaciment, el GEN els considera, com a mínim, poc rigorosos i absurds.
Per altra banda, el GEN vol recordar als responsables (¡) de Patrimoni que no val l’excusa per sortir del pas de que s’ha utilitzat argamassa per diferenciar la part antiga de la nova: per absurda i mancada de rigorositat no mereix contestació. L’única realitat es que mentre s’ha restaurat part del poblat amb pedres que res tenen a veure amb el murs existents, les autèntiques pedres estan sent utilitzades per fer focs i torrades.

Les fotos de la desafortunadíssima restauració :