El Govern no va consultar al Consell sobre les possibles afeccions al Patrimoni Històric del projecte de l´Autovia de Sant Antoni (01/12/2005)

Una nova irregularitat i una nova demostració del menyspreu del PP respecte del Patrimoni d’aquestes illes

Tal i com es pot comprovar en la documentació adjunta (per fax), en el projecte modificat de l’autovia d’Eivissa a Sant Antoni (el de novembre de 2004) i que encara que no és el definitiu, és el darrer que s’ha sotmès a exposició pública (una de les moltes irregularitats del procés), dins el llistat d’institucions i entitats consultades respecte de les possibles afeccions del projecte de l’autovia, i a pesar de que és el Consell Insular el que té plenes competències en matèria de patrimoni històricartístic des de l’1 de gener de 1995, no se’ls va consultar sobre quins béns o elements patrimonials o jaciments arqueològics podien trobar-se afectats per les obres de la futura autovia. Per què?

Probablement es deu a que aquest tràmit sí es va complimentar en el projecte de l’autovia de l’aeroport i varen veure que com hi ha molts de béns i jaciments afectats és millor no preguntar.

Això demostra la falta de rigurositat i respecte a la legalitat i a les competències de cada institució així com la falta de cura envers el nostre patrimoni que demostren d’una manera continuada tant Govern com Consell Insular. Per què la conselleria de Patrimoni no ha fet valer les seues competències i ha alertat de la gran qüantitat de béns patrimonials afectats pel macroprojecte de l’autovia Eivissa-Sant Antoni? O pitjor, si la conselleria de Patrimoni ha elaborat algun informe, encara que el Govern no s’hagi molestat en demanar-lo, per què no forma part de l’expedient que s’ha sotmès a exposició pública? Existeix algun informe? Si és així, per què no s’ensenya? O pitjor encara, es va demanar i en vista dels resultats es va decidir no incloure’l a l’expedient?

El més fort de tot això és que el Govern sí va consultar als 3 ajuntaments implicats sobre la possible afecció a bens patrimonials: Eivissa, Sant Antoni i Santa Eulària, que no tenen competències en matèria de patrimoni. Els 3 ajuntaments només contestaren sobre el seu propi planejament urbanístic. L’omissió del Consell va ser deliberada. Per què? Va ser també pactada?

Per altra banda, crida també molt l’atenció que l’única sol·licitud d’informació feta al Consell Insular (segons el projecte que es va tenir en exposició pública) va ser:


Trist paper per a la institució que té les competències en carreteres des de l’any 2002: Informació per expropiar millor i més fàcilment als eivissencs a qui se suposa que el Consell ha de defensar.

Amb irregularitats i incompliments de la Llei de Patrimoni com aquests s’està possibilitant i provocant que es tornin a produir fets lamentables com els del segon cinturó de ronda.

Per tot l’esmentat el GEN-GOB Eivissa exigeix al Consell Insular que doni explicacions públicament i respongui a les preguntes següents:

El GEN es torna a veure obligat a recordar que el CODI PENAL ESPANYOL preveu com a delicte contra el patrimoni tot allò que per acció u omissió té com a resultat la destrucció de béns patrimonials.