Can Cretu podria triplicar el volum d’edificació autoritzat. és incompresible que l’Ajuntament encara no hagi obert un expedient d’infracció (22/11/2005)

Davant la notícia apareguda a la premsa local sobre la imputació del Sr. Cretu, en qualitat de promotor i de José Torres en qualitat de tècnic director de l’obra il·legal de Corona, el GEN-GOB Eivissa vol fer públiques les següents consideracions:

Valoram molt positivament i consideram com un gran pas endavant el fet que les conductes delictives sobre el territori comencin a tenir el tractament penal que mereixen. Les il·legalitats urbanístiques, sobretot quan tenen una entitat com el cas que ens ocupa, no afecten només al tros de sòl on s’ubiquen, sinó que atempten contra els més valuosos recursos de que disposa l’illa d’Eivissa, i en els quals està basada directament la nostra subsistència: la natura i el paisatge. No té sentit perseguir vulgars carteristes i deixar-ho de fer en el cas dels destructors del patrimoni col·lectiu.

Respecte de l’anunciat recurs davant del Tribunal Suprem, consideram que, en la línia de sempre, la defensa dels promotors intenta desesperadament dilatar al màxim l’execució de la sentència. Recordam, però, que el recurs que es proposa i sobre el qual, d’acceptar-se, s’haurà de pronunciar el TS, no té res a veure amb la il·legalitat de la construcció que ja ha quedat definitivament establerta pel TSJB. Per tant, com deim, aquesta és només una nova maniobra dilatòria i desesperada per part de la propietat i la seva defensa de retardar la inevitable demolició ordenada per la màxima instància judicial balear. El GEN recorda que els tribunals, per lògica, han de procurar la màxima economia processal per motius de celeritat i eficàcia en l’acompliment de les seves resolucions.

El GEN sospita que la construcció que s’ha portat a terme a Corona supera els 4.000 m3 de volum i s’allunya molt dels poc menys de 1.500 m3 anunciats al projecte aprovat per l’Ajuntament.

Volem recordar que Baloo Music va presentar un projecte inicial per a una construcció de més de 4.000 m3 que no va aconseguir el visat positiu del Col·legi d’Arquitectes al seu moment. Aquest fet va suposar un contenciós entre la promotora i el Col·legi d’Arquitectes que va guanyar aquest últim. De les fotografies publicades, però, es desprèn una similitud massa evident entre el projecte rebutjat pel Col·legi i pels tribunals i del qual teòricament va desistir la promotora i el finalment executat. A l’hora de la veritat, però, resulta que existeixen informes municipals que reconeixen que l’obra construïda no s’adapta al projecte autoritzat. De fet, existeixen versions que afirmen que el tècnic del segon projecte va rebaixar l’alçada de les cobertes sobre el paper per a que el volum total no superés el permès de 1.500 m3, a més de no computar un important percentatge de la construcció que s’hauria projectat simulant ser “enterrat”, i amb aquesta finalitat s’haurien realitzat les parets exteriors com a murs de pedra i s’hauria ajardinat la part superior per donar aquesta impressió de soterrament.

En el moment de la Construcció, i abans de que s’enterràs aquesta primera planta, era molt evident l’existència d’aquestes tres plantes que ara han estat “amagades”.

Davant d’aquests fets, resultaria incomprensible que l’Ajuntament no emprengués accions legals contra Baloo Music, donat que les evidències apunten clarament a un incompliment de les condicions de la llicència i a la superfície i volum autoritzats. S’ha de tenir en compte, també, que aquesta és la via per la qual l’Ajuntament pot excusar-se de pagar cap tipus d’indemnització a la propietat. De tota manera, les institucions, en aquest cas, han estat tan d’esquena a l’interès general i tan de genolls davant del promotor, que suposaria una agradable sorpresa, (sobretot sorpresa) que comencessin a posar-se al costat de la legalitat i deixessin de comportar-se com si fossin servidors d’un senyor feudal.

Per últim, el GEN considera lògica la preocupació del Sr. Jaime Roig, advocat de la promotora, per les implicacions penals que pugui tenir aquest cas. Al cap i a la fi, tot i que el propietari de Baloo Music és el Sr. Cretu, ell era el president d’aquesta entitat en el moment de concessió d’aquesta llicència, dos anys després de que el GEN iniciés les denuncies per l’obra il·legal.