El GEN demana la creació d’una planta de reciclatge d’enrrocs de construcció (28/04/2004)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) enviarà demà una carta al president del Consell, Pere Palau, en la que li demanarà la creació d’una planta de reciclatge d’enderrocs de la construcció a Eivissa amb dos objectius:

- Evitar la proliferació d’abocadors incontrolats d’aquests materials a l’illa d’Eivissa.
- Donar sortida a la manca d’arena per a la construcció, fenomen que provoca a vegades l’aparició d’areneres clandestines.

El GEN recorda que a Menorca ja funcionen des de fa temps aquest tipus d’instal·lacions, que converteixen aquests enderrocs (blocs de formigó, ratjoles, maons, etc.) en una àrid d’alta qualitat que supera, àmpliament, les prestacions que ofereix l’arena que actualment s’extreu a l’illa i que no arriba als mínims de qualitat exigibles (sovint es de baixíssima qualitat o s’hi afegeix terra a les canteres). També evita haver d’importar arena des de la Península o, pitjor encara, arriscar-se a obrir areneres il·legals.

Aquesta planta de reciclatge representaria, sobretot, la possibilitat d’acabar d’una vegada per totes amb els abocadors incontrolats que apareixen sovent a la nostra illa, al llarg de qualsevol camí rural o forestal i a les voreres dels torrents. El Consell Insular té un cens oficial d’abocadors il·legals i gran part d’ells estan formats per restes de construcció que actualment no tenen un lloc adequat per a ser dipositats. Això causa una greu problemàtica ambiental, ja que l’abocador de Ca na Putxa no reuneix tampoc les condicions per a acollir aquestes deixalles.
br> La planta hauria d’estar ubicada a un terreny classificat com a industrial i superar els tràmits que preveu la llei, minimitzant al màxim el seu impacte ambiental i adequant-se a la normativa vigent.

El GEN no comprèn com és possible que a una illa on l’activitat constructora supera àmpliament la d’altres indrets com Menorca i té tants de problemes d’àrids i de proliferació de residus al camp, no disposa encara d’una instal·lació com aquesta, d’un cost econòmic moderat i d’eficàcia unànimement reconeguda.