El GEN rebutja el circuit de motocross que es projecta a Sant mateu i demana una ubicació alternativa (20/11/2005)

La zona està catalogada com ARIP per la Llei d’Espais Naturals (LEN)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol expressar el seu rebuig al circuit de motocross que es projecta crear molt a prop del conjunt històric de Sant Mateu, en considerar que el lloc proposat per aquesta instal·lació no és l’adequat, en tractar-se de sòl rústic especialment protegit.

El GEN és partidari de que s’habiliti un circuit pels aficionats a aquest esport, que porten ja molts anys esperant poder disposar d’un lloc condicionat adequadament, però les institucions han d’assegurar-se de que la seva instal·lació no comporti més perjudicis que beneficis, com seria el cas si aquesta ubicació proposada pel Consell s’arribàs a fer realitat. Circuit si, però no a qualsevol lloc.

El GEN recorda que el lloc on es preveu aquest circuit és un terreny rústic que està catalogat legalment com Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP), una de les figures de màxima protecció previstes per la Llei d’Espais Naturals (LEN), per la qual cosa no està permès aquest tipus d’instal·lacions. Només amb una declaració d’Interès General es podrien autoritzar obres molt justificades socialment. Si pot ser d’interès social un circuit de motocross, més ho és la preservació del sòl rústic protegit a un territori insular tan limitat quan, evidentment, es poden buscar ubicacions alternatives a la proposada.

El GEN expressa el seu respecte a la pràctica del motocross i d’altres modalitats esportives relacionades amb el món del motor, però de cap manera pot tolerar que s’instal.li un circuit d’aquestes característiques en un lloc de gran valor natural i paisatgístic, en un àrea on causarà molèsties directes a la població. El PTI ja preveu que es puguin ubicar aquest tipus d’instal.lacions a l’interior de pedreres abandonades, p.e. Aquest llocs, a més, fan que les pròpies parets facin de barrera a la contaminació sonora que es provoca i, per tant, les finques colindants no pateixen les conseqüències. Sembla mentida que el PP, tan preocupat sempre pel valor monetari de les coses, (més que la qualitat de vida real), no hagi previst la davallada de valor que suposarà per les finques veïnes al circuit, l’existència d’aquest. O és que Pere Palau en voldria un al costat de casa seva?

Per altra banda, s’ha de recordar que en l’actualitat ja existeixen indrets a la nostra illa on es practica el motocross, fora d’espais protegits, i que fan innecessàries iniciatives com la prevista a Sant Mateu, una ubicació especialment desafortunada i perjudicial. S’ha d’habilitar el nou circuit per permetre treure la pràctica del motocross dels espais naturals, no per ficar-la dins d’un altre lloc protegit.Per aquests motius, el GEN expressa el seu total suport als veïns afectats i insta a l’Ajuntament de Sant Antoni i al Consell Insular a que rebutgin de manera clara aquest projecte i no l’autoritzin de cap manera.
El GEN vol expressar també el seu suport al col.lectiu d’aficionats al motocross a aquesta illa per aconseguir un lloc adient per a la pràctica d’aquest esport.