El GEN demana l’immediat acatament de la sentència del cas Cretu (11/11/2005)

RECORDAM QUE ELS DARRERS INFORMES MUNICIPALS DESCARTEN INDEMNITZACIONS I RESPONSABILITZEN AL PROMOTOR DE LA IL·LEGALITAT QUE OBLIGA A LA DEMOLICIÓ

El Grup d’Estudis de sa Naturalesa, GEN-GOB, demana a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que sigui coherent amb la seva condició d’administració pública que ha de defensar i garantir la legalitat i que acati de forma immediata la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que obliga a esbocar l’edificació il·legal de Corona.

Després d’assistir al lamentable espectacle donat pels responsables institucionals en aquest cas, que no han dubtat en utilitzar les institucions per defensar interessos privats en contra de la legalitat establerta per a la resta de ciutadans, en uns intents tragicòmics per defugir responsabilitats i fer normes a mida dels qui ells consideren ciutadans especials o de primera, diferents de la resta dels mortals i als quals se’ls ha d’aplicar un tracte més proper al de la divinitat, ells sabran per què, ha arribat l’hora d’acabar amb el patètic paper de bufons del Sr. del Castell i d’acomplir amb el que ordena la justícia que, amb aquesta sentència, ha deixat ben clar que s’ha adonat perfectament de la burla que pretenien i ha posat ben bé les coses al seu lloc.

Des del nostre grup volem recordar l’existència d’un informe emès pels serveis jurídics municipals que conclou que la demolició de l’obra il·legal en realitat no suposaria haver de fer front a grans indemnitzacions i, fins i tot, posa en dubte que s’hagués de pagar indemnització alguna, contràriament a la postura victimista que s’ha servit fins ara d’excusa a l’hora de justificar la normativa a mida que s’ha fet per intentar salvar aquesta aberració urbanística a l’interior d’un espai natural protegit. El GEN vol recordar que el darrer informe jurídic conclou que les causes d’il·legalitat de l’obra poden ser íntegrament imputables al promotor que, sempre segons aquest informe encarregat pel batle de Portmany, no s’hauria ajustat a les condicions de la llicència i, a més, la construcció tampoc correspondria al projecte autoritzat. Així les coses, amb aquest informe fet pels propis serveis jurídics municipals i encarregat pel Sr. Sala, no s’entendria que l’Ajuntament persistís en defensar a qui reconeix com infractor i a qui atribueix la vulneració de la normativa i de les condicions de la llicència. De fet, el GEN considera que, en aquestes condicions, si l’Ajuntament persisteix en defensar allò que reconeix com una il·legalitat, podria estar incurrint en un delicte de prevaricació, contemplat al vigent Codi Penal. Es dóna la circumstància de que, aquest cas, ja està sent investigat per la Fiscalia per un presumpte delicte urbanístic donat que es tracta d’una obra il·legal, autoritzada a l’interior d’una zona inedificable.