Nou segle, vells problemes (21/04/2004)

Avui, 22 d’abril, celebram a tot el món el Dia de la Terra. El repte i la voluntat de la humanitat, com així es va posar de manifest a la Cimera de Rio l’any 1992, és que tots els països adoptin el compromís de posar en marxa formes de desenvolupament que no amenacin el futur del planeta i la subsistència de la pròpia espècie humana.

Avui tenim l’oportunitat, un any més, de reclamar als governs dels països la necessària planificació, l’assoliment d’uns plantejaments de desenvolupament sostenible, solidaris amb el planeta i els seus habitants, en especial els més desfavorits.

A les Illes Balears, i de forma molt especial a Eivissa, la forta pressió turística i urbanística que patim hauria d’obligar als polítics a la ràpida adopció de mesures lògiques i rigoroses, al marge d’interessos individuals o sectorials i en benefici de la societat.

A Eivissa, tot i l’existència de lleis de control urbanístic i l’existència d’espais protegits, el seguiment de les múltiples infraccions i la gestió sobre aquests espais és pràcticament inexistent. Podem afirmar, que la protecció a la que estan sotmesos els diferents tipus de sòl és efectiva, únicament, sobre el paper, i emprada, bàsicament, a nivell d’imatge i com a reclam publicitari a les diferents fires i publicacions turístiques.

Davant la situació que patim, transcorregut ja quasi un any des de la celebració de les eleccions autonòmiques que va atorgar majoria absoluta al Partit Popular tant al Govern Balear com al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el futur territorial d’Eivissa no pot ser més desesperançador. Durant aquest curt termini, tot i l’evidència de la realitat que vivim, s’han posat en marxa una sèrie de lleis, propostes, plans i projectes que lluny d’apostar per un model de desenvolupament urbanístic i turístic coherent, ho fa per la continuïtat del model existent, augmentant, encara més, les seues possibilitats de destrucció de territori i recursos, quelcom completament irracional i insostenible des de qualsevol punt de vista, ja sigui econòmic, social o ambiental.

La pràctica derogació del Parc Natural de Cala d’Hort, el tractament del sòl rústic com a urbanitzable, l’increment de l’edificabilitat a les zones protegides d’Eivissa i Formentera i la possible construcció de noves urbanitzacions a vorera de mar, els macroprojectes en marxa (ampliació de l’aeroport, construcció de les autopistes Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport, ampliació dels ports d’Eivissa i de Formentera, etc.), la supressió massiva amb finalitats urbanístiques de béns culturals catalogats i, fins i tot, l’escandalosa legalització a la carta i per interessos partidistes de les múltiples irregularitats urbanístiques, són prova evident de la política desenfrenada empresa pel nou equip de govern. Després d’aquest cúmul de despropòsits, és lògic pensar que la irracionalitat s’ha apoderat de les administracions locals i autonòmica, que els nostres governants, que no són altre que els administradors dels béns públics, amb el poder obtingut com a resultat d’unes eleccions, se senten legitimats per destruir sense escrúpols el ja malmès patrimoni social, el futur de la nostra illa.

Per tot l’esmentat, avui, Dia de la Terra, des de les organitzacions GEN-GOB Eivissa i Amics de la Terra reclamam, novament, l’aplicació d’una política consensuada i responsable que ens permeti l’avanç cap a un futur més segur. Una política, en definitiva, que freni el creixement urbanístic i turístic i que aposti, definitivament, pel respecte a l’entorn; una política que protegeixi i gestioni el patrimoni i racionalitzi l’ús dels recursos naturals.

Joan Carles Palerm (President del GEN-GOB Eivissa)

Hazel Morgan (Presidenta d’Amics de la Terra)