El GEN reclama millores substancials en el PRUG de Ses Salines (05/11/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) està preparant un conjunt d’al·legacions al Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, però vol anticipar la seua preocupació per importants detalls d’aquest document, que amenacen els objectius de conservació que en ell es proclamen.

Fondejos.- En el cas del fondeig d’embarcacions, el GEN considera inadmissible que el 90 per cent de l’àmbit marí del Parc aparegui catalogat com Àrea Lliure Condicionada per al fondeig, amb l’únic “requisit” que el patró de cada embarcació es preocupi de mirar on llança l’àncora i que no ho faci damunt praderies de Posidònia. Per fer aquesta “regulació” no feia falta elaborar cap PRUG, perquè se suposa que ha de ser objecte d’aquest document detallar amb molta més precisió on es pot i on no es pot fondejar, grafiant si és necessari la ubicació de les praderies, que és sobradament coneguda pels tècnics de la conselleria. En qualsevol cas, el GEN no observa cap restricció en el fondeig ni cap canvi apreciable sobre la situació actual, la qual cosa representa perdre una oportunitat única per a resoldre eficaçment un problema que fa tants d’anys que espera solució. Tal i com queda la cosa, en els camps de boies instal·lats (que no sempre tenen la millor ubicació) es podrà fondejar, però és que a la resta, també es podrà fer, llevat de minúscules zones. És a dir, a casos concrets, com ses Illetes, la platja de ses Salines d’Eivissa, es Cavallet i altres llocs amb forta concentració de iots, la situació SEGUIRÀ EXACTAMENT IGUAL.

Aparcaments.- No és comprensible que, mentre s’estableixen unes necessàries restriccions a l’ús del cotxe per determinats camins del parc, el PRUG permeti la creació de nous aparcaments, tant públics com privats. Una de les principals problemàtiques que té ara el Parc és l’excés de cotxes estacionats al seu interior, sobretot a l’estiu, i això, en comptes de solucionar-se, s’agreujarà gràcies a aquest PRUG.

Quioscs de platja i concessions costaneres.- Els quioscs de ses Salines no són quioscs, sinó restaurants que cada vegada van creixent i ampliant-se més sense cap control. El PRUG no contempla a cap banda la prohibició de fer ampliacions dels quioscs, i això és necessari per evitar aquest problema. Pel que fa a les hamaques, es consagra la seua quantitat actual a totes les platges, la qual cosa és una exageració. Permetre gairebé 500 hamaques a una platja com la de ses Salines d’Eivissa (Migjorn) és senzillament una privatització encoberta del domini públic, i és necessari reduir dràsticament la seua quantitat. Pel que fa als parasols, la Llei de Costes estableix que hauran de ser tipus polinesi, és a dir, de jonc o palla i suport de fusta, però en el PRUG (tot i que estableix com obligatori el color sorrenc), continua permetent que siguin de materials sintètics, aliens al medi.

Personal de vigilància i règim sancionador.- El PRUG estableix, com no pot ser d’altra manera, un llistat de restriccions i limitacions en alguns usos del parc, però en cap moment s’especifica com es farà complir aquesta normativa, quins mitjans humans i materials tendrà el Parc i, el que és més greu, quin règim sancionador s’aplicarà als infractors. Tenguent en compte l’elevat número d’infraccions i incompliments a la normativa bàsica i a les lleis autonòmiques i normes municipals que avui mateix ja s’està produint tots els estius en el Parc sense haver-hi PRUG, és fàcil imaginar que aquests incompliments seran encara més greus si no es designa un cos de vigilància específic per a fer complir les determinacions del PRUG.

Urbanisme.- Tot i que des de tots els àmbits polítics de les Illes Balears es va assegurar al seu moment que no es permetria ni un sol gram més de ciment a ses Salines, el PRUG elaborat pel Govern Balear permet que continuï la construcció dins del Parc Natural, mitjançant la delimitació d’uns falsos urbans. La Conselleria de Medi Ambient s’ha negat sempre a entrar en qüestions de disciplina urbanística, però, en canvi, utilitza el PRUG com a ferramenta per legalitzar urbanitzacions dins dels espais naturals protegits i permetre que continuïn creixent. A tots els estudis relacionats amb ses Salines es reconeix el negatiu impacte que comporta la construcció dins d’aquest espai i es conclou que s’ha d’evitar. Delimitar falsos urbans i incloure parcel·les buides que permeten el seu creixement no és acceptable. Ha de quedar totalment prohibit continuar la urbanització de ses Salines sigui en el grau que sigui, més i més quan no es tracta d’edificacions relacionades amb la conservació de l’espai ni amb cap activitat tradicional, sinó tan sols en un ús urbanístic del sòl totalment incompatible amb la conservació.