Nova mostra de menyspreu a la societat.La Iniciativa Legislativa Popular fa por al Partit Popular (20/10/2005)

Finalment, tot i que encara no hem rebut la notificació oficial, sembla que la Mesa del Parlament balear ha decidit no admetre a tràmit la Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria de protecció ambiental, d’infrastructures, ordenació del territori i espais naturals. L’argument utilitzat és, segons ells, l’incompliment de determinats articles de la llei que regula la possibilitat de que la societat pugui emprendre iniciatives com aquesta.

Segons aquesta Llei, serà causa d’inadmisió quan (la proposta d’ILP) tengui per objecte derogar una llei aprovada durant la present legislatura.

Aquest supòsit argumentat pel Govern Balear, és totalment fals, ja que la proposició de llei no pretén derogar cap llei, el que fa es modificar determinats articles de lleis que afecten seriosament i perillosament el futur ambiental i socioeconòmic de les illes.

Altrament també es presenta com a motiu d’inadmisió la dispersió de matèries diferents en una mateixa proposició de llei. Tenint en compte que el govern està tramitant en aquests moments una nova norma específica per a les Pitiüses que modifica fins a 9 normes autonòmiques, resulta aberrant que es pretengui utilitzar aquest argument. La ILP presentada no pretén modificacions en àrees disperses com podrien ser agricultura, sanitat, educació i urbanisme, per exemple, el que tracta, donada l’amenaça que representa per a les nostres illes, són exclusivament matèries vinculades amb l’ordenació territorial i els espais naturals.

L’execució de projectes desmesurats (autovies, ampliacions aeroportuàries, camps de golf...) ha provocat un clamor social sense precedents a les illes, en especial a Eivissa i Formentera. Aquí, els canvis normatius ens fan sentir com a ciutadans de tercera.
Des de les diferents associacions que tant a les illes Balears com Pitiüses han presentat aquesta proposició de llei s’estudiarà la formula per solventar aquest nou obstacle. Entenem que es tracta d’una inadmisió provocada per motius purament polítics. El Partit Popular no te cap intenció de sentir-se pressionat per milers i milers de firmes de ciutadans que des de les quatre illes exigeixen un canvi de rumb.

Resulta evident que el Govern Balear té por. L’aterroritza trobar-se de nou amb el moviment ciutadà contra la seva política depredadora del territori i de que es tornin a repetir els esdeveniments de 1999. La política territorial del PP a Eivissa va provocar el rebuig social que ara torna amb més força que mai degut a la politica suicida a que està sotmetent el nostre territori, en benefici només dels especuladors de sempre.

La manca d’arguments reals per rebutjar aquesta ILP i la utilització d’excuses sense fonament per justificar aquesta inadmisió demostra, una vegada més, com s’està menyspreant el que demana la societat d’aquestes illes i com s’està governant, només per arruïnar el nostre futur mentre s’omplen les butjaques dels de sempre.

Entenem que el Parlament ha de romandre obert a la societat i acceptar propostes que, com aquesta, estan recolzades per les associacions més representatives de les quatre illes.