Diferents associacions de les Illes Balears impulsen una Iniciativa Legislativa Popular al Parlament Balear (11/10/2005)

ES PRETÉN L’APROVACIÓ DE MESURES ENCAMINADES A UNA POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT
El GEN-GOB Eivissa, l’Institut d’Estudis Eivissencs, Amics de la Terra i el GOB Formentera, conjuntament amb les seccions del GOB a Mallorca i Menorca i altres associacions i plataformes ciutadanes de Balears, impulsen la que s’ha anomenat Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria de protecció ambiental, d’infrastructures, ordenació del territori i espais naturals.

Aquesta Iniciativa Legislativa és una proposta de mínims, de mesures urgents necessàries per aturar la destrucció territorial i el deteriorament ambiental sense precedents que estan patint les Illes Balears i especialment les Pitiüses, on la protecció ambiental, tan necessària per garantir la subsistència com a mercat turístic, la diversificació econòmica i el ben estar social s’ha demonitzat i s’ha arraconat fins convertir-se en inexistent.

Aquesta protecció del medi natural, absolutament imprescindible, no és una qüestió optativa en un arxipèlag que, com el nostre, viu de la indústria turística, cada dia més exigent en aquesta matèria. En contra de tota racionalitat i sentit comú, les institucions opten per promoure el turisme massificat i del tot inclòs, probablement perquè els interessos empresarials que s’estan defensant des de les institucions no són els de la majoria, sinó els d’uns pocs empresaris ben relacionats que estan condemnant el nostre territori a l’esgotament total.

La iniciativa legislativa popular és una proposta de llei que surt des de sectors de la societat preocupats pel futur d’aquestes illes. Per aconseguir que aquesta iniciativa legislativa sigui debatuda al parlament serà necessari que en un termini de 3 mesos es recullin 10.000 firmes vàlides a les Balears.

CARRETERES, PORTS I CAMPS DE GOLF

Amb la ILP es pretén que no puguin construir-se, a sòl rústic de les Illes Balears i Pitiüses, cap nou camp de golf, centre comercial o parc temàtic.

Es pretén que les actuacions sobre la xarxa viària s’adeqüin a les necessitats reals i les dimensions territorials i que, en cap cas, puguin suposar la creació d’autovies i autopistes.

També es pretén que la racionalitat arribi als projectes d’infrastructures portuàries, de manera que s’impossibilita que els nous dics puguin suposar més de 30 metres lineals i no es podran crear nous ports o dàrsenes, ni ampliacions que suposin augmentar el 20 % de làmina d’aigua i un 10% de superfície terrestre de les instal·lacions i infrastructures portuàries existents a l’entrada en vigor de la Llei de Ports. Aquesta disposició afectaria als ports d’Eivissa i al de la Savina a Formentera.

ESPAIS NATURALS I ORDENACIÓ TERRITORIAL (Es Amunts, Benirràs i Cala d’Hort)

Les mesures proposades a la ILP suposen, per a l’illa d’Eivissa, que en el termini màxim d’un any, la zona de es Amunts d’Eivissa sigui declarada Parc Natural. S’inclou eliminar la possibilitat de desenvolupament de les urbanitzacions previstes a aquest àmbit, na Xemena, Allà Dins i Benirràs, que quedarien sense efecte i els terrenys declarats rústic protegit.

La ILP presentada al Parlament Balear preveu així mateix la recuperació del Parc Natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca, sa Talaia en el seu àmbit i condicions inicials, fixades al PORN aprovat en el seu moment pel Consell de Govern.

Des de les diferents entitats ciutadanes, promotores d’aquesta iniciativa, s’entén que les Balears i Pitiüses han de treballar col·lectivament per aconseguir un futur digne pels seus habitants, i aquest passa per adoptar les mesures necessàries per a la protecció dels nostres petits i fràgils territoris insulars. Les administracions tenen el deure de vetllar per l’interès general i per la sostenibilitat a llarg termini, no de legislar a la carta pels especuladors que esgoten i aniquilen qualsevol esperança de futur.

S’ha de posar en valor la protecció del medi, incentivant-la, i posar de manifest les compensacions que comporta per a tota la societat. Basta pensar què es podria fer a les Pitiüses si els centenars de milions d’euros que pretenen destinar-se a la construcció d’autopistes tenguessin com a beneficiaris la protecció ambiental i territorial, l’eliminació i prevenció d’impactes existents i futurs; a més de la promoció d’activitats alternatives a les actualment existents (turisme i especulació immobiliària). Això sí que seria una autèntica aposta en defensa de la nostra terra, una inversió per un futur avui incert, mancat de racionalitat.

Descarregar texte de la iniciativa legislativa popular