El GEN denuncia dos noves obres il·legals a Sant Agustí (19/04/2004)

L’actitud i les manifestacions dels responsables institucionals afavoreix una nova onada de salvatgisme urbanístic.

El GEN-GOB Eivissa s’ha adreçat a l’Ajuntament de Sant Josep per denunciar dos noves edificacions il·legals, molt pròximes entre sí, que s’estan portant a terme a Sant Agustí des Vedrà, a la vessant Est des Puig de sa Pega, a l’interior d’una zona forestal.

Les construccions denunciades pel GEN incompleixen fins i tot els paràmetres permesos a les NNSS de planejament de Sant Josep de sa Talaia ja que, en aquest moment, compten amb tres plantes d’alçada quan, com a màxim, als espais forestals on es possible edificar, es permet una única planta. Al conjunt de les Balears, i segons la normativa vigent a sòl rústic, en cap cas es permeten alçades superiors als set metres. Malgrat aquest fet, però, cada dia son més les construccions que superen els paràmetres urbanístics contemplats a les normatives d’aplicació amb total impunitat.

Aquests tipus d’edificació, de grans dimensions i desvinculada totalment dels usos tradicionals, és incompatible amb la preservació del paisatge rústic i suposa un fort i irreversible impacte. A rel de les diferents comprovacions que ha motivat aquesta denuncia s’ha constatat que, durant els darrers anys, han proliferat a la zona un gran nombre d’habitatges, la qual cosa fa pensar en l’existència d’una possible parcel·lació urbanística il·legal.

L’actitud permissiva i còmplice amb els infractors urbanístics per part dels responsables municipals i insulars, que arriben a manifestar-se públicament a favor d’amnisties que premien l’especulació urbanística, tan rendible econòmicament per als qui aprofiten el tractament del sòl rústic com una categoria més de sòl urbanitzable, no fa més que afavorir aquests comportaments que, dia a dia i sense volta enrera, converteixen aquesta illa en una enorme urbanització cada dia menys atractiva com a destinació turística i amb un empitjorament notable de la qualitat de vida per la massificació sense control que pateix.