Destruïdes les pintures de Can Sala, una casa pagesa històrica (06/10/2005)

Les obres varen ser denunciades al Consell el passat 24 de setembre L’aparellador de les obres és el diputat del PP i exalcalde Antoni Marí Tur

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa va denunciar el passat dia 24 de setembre davant la Conselleria de Patrimoni del Consell d’Eivissa i Formentera el perill en que es trobava la casa pagesa de Can Sala, a Sant Agustí (municipi de Sant Josep) i unes antigues pintures que existien a les parets del porxo de la casa, instant al Consell que, sobre la base de l’art. 23 de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears (Llei 12 de 21 de desembre de 1998) que diu que a fi de preservar els valors culturals d’un bé immoble, el consell insular podrà impedir qualsevol obra o intervenció en bens integrants del patrimoni històric no declarats d’interès cultural ni catalogats. A aquest efecte, requerirà de l’ajuntament corresponent que adopti les mesures necessàries per a l’efectivitat de la suspensió i, si aquest no ho fa, podrà adoptar-les subsidiàriament…, actuàs d’una manera immediata paralitzant les obres fins que no es garantís la integritat i conservació de les pintures i la correcta restauració de la casa.

A l’escrit de denúncia informàvem al Consell Insular que s’havia retirat el sostre de la casa i que durant les fortes pluges dels darrers dies els murs havien patit una forta degradació. A més a més, informàvem també que no s’estaven emprant els materials ni la tècnica adients per a una correcta restauració d’una casa de gran valor etnològic i històric com és Can Sala donat que s’està emprant ciment i s’estan encofrant les antigues parets de pedra.

La Conselleria de Patrimoni ha incomplit una vegada més amb la seua obligació de protegir i vetllar pel nostre patrimoni rural i no ha paralitzat ni ha fet paralitzar les obres. Tal vegada sigui degut a que l’aparellador és el diputat del PP i exbatle de Sant Antoni, Antonio Marí Tur Botja.

Petit resum històric de l’edifici:
Les pintures antigues del porxo de la casa són mencionades a l’obra El diputat eivissenc Josep Ribas Ribas i el seu entorn històric de Josep Marí Ribas Reiala. Can Sala és de les poques cases pageses que encara conservaven aquest tipus de pintures, de gran valor simbòlic. Al llibre mencionat s’inclou un extens capítol dedicat a la hisenda on va néixer i viure el primer diputat a Corts eivissenc:
La hisenda es denominava antigament Can Cap de Puig i anava del Vedrà des Ribes fins a Cala de Bou. L’antic casament de Can Cap de Puig, es va dividir en dues parts a finals del segle XIX : Can Cala i Can Sala. Can Cala ja havia estat restaurada, però Can Sala conservava tot el seu antic valor. Del temps del diputat Ribas fins avui, han habitat aquest casament 5 generacions.

A més a més, Can Sala es troba també a l’Inventari de Cases Pageses realitzat per encàrrec del Consell Insular l’any 2000. Té la fitxa núm.469 i allí es recorda, a més de l’existència d’aquestes pintures, que és una agrupació antiga, amb un estat de conservació BO, sense manteniment i el material constructiu és la maçoneria. A l’apartat Intervenció proposada l’Inventari diu :
Es proposa l’estudi aprofundit i la conservació d’aquest edifici. Donat el gran interès d’aquest casament es podria pensar en l’adquisició per part d’una Institució.

El GEN-GOB Eivissa va tornar a recordar en el seu escrit al Consell que segons l’art .4.1 de la Llei de Cultura Popular i Tradicional de l’any 2000, Correspon als consells insulars elaborar i gestionar l’inventari del patrimoni etnològic… L’Inventari està realitzat. Per què no el gestiona i el fa servir com a eina de protecció la Conselleria de Patrimoni?
La mencionada llei diu també en el seu art.4.3 que TOTS els béns etnològics…han de ser objecte de protecció, foment, estudi i documentació i s’han de plantejar mesures concretes per recuperar els que estiguin en perill de desaparició…

El GEN-GOB Eivissa denúncia una vegada més el reiterat incom- pliment de les Lleis de Patrimoni històric i Cultura Popular i Tradicional per part del Consell Insular i el seu nul respecte i estima cap el nostre cada vegada més escàs patrimoni etnològic.

Tots els fets denunciats es poden observar en les fotografies que adjuntam