El Ministeri de Justícia manifesta al GEN la seva intenció de modificar el Codi Penal per fer-lo més efectiu contra els casos de corrupció (30/08/2005)

L’assessora del gabinet del Ministeri de Justícia, María Isabel González, s’ha adreçat al GEN, en contestació a la petició feta pel grup al Sr. Zapatero, en el sentit de demanar una modificació del Codi Penal per fer-lo més efectiu en la lluita contra els delictes de corrupció relacionats amb l’especulació urbanística.

Segons la carta remesa el nostre grup, el Govern de l’Estat diu ser conscient del problema del problema social que suposen les activitats il.legals relacionades amb l’especulació urbanística i que impulsarà totes les mesures necessàries per evitar aquestes pràctiques.

De la mateixa manera es comunica que el Govern està estudiant la possibilitat de presentar un avantprojecte de llei de reforma del vigent Codi Penal que establirà, entre d’altres modificacions, una nova regulació dels delictes contra l’administració pública, es a dir, les conductes de les autoritats o funcionaris que vulnerin el principi de legalitat com a fonament bàsic a un Estat de Dret i el servei prioritari als interessos generals establerts a la Constitució.

El GEN es va adreçar al President Zapatero per exposar-li la greu situació que pateixen ses illes degut a la generalització d’activitats urbanístiques especulatives i demanant la modificació del Codi Penal en matèria de delictes relacionats amb la corrupció. El nostre grup considera que les penes previstes a l’actual Codi Penal per aquest tipus de conductes son insuficients i resulten més un incentiu que una eina de dissuasió.

El GEN considera que la corrupció de les institucions suposa la més greu amenaça pel futur de qualsevol societat, i que quan les administracions deixen d’estar al servei de l’interès general per posar-se al servei d’interesos econòmics concrets i particulars, no només s’amenaça el benestar de tots, sinó també la democràcia i la llibertat.