El GEN exigeix a Consell i Govern la restauració immediata de l’església de Sant Francesc de s’Estany (28/08/2005)

A pesar de les constants promeses del Consell Insular i de l’actual president del Govern Balear, el Sr. Jaime Matas, primer com a Ministre de Medi Ambient i ara des del Govern de la comunitat autònoma, de restaurar la casa parroquial de l’església de Sant Francesc de S’Estany, dins el Parc Natural de ses Salines, per convertir-la en Centre d’Interpretació del Parc, encara no s’ha donat ni una passa en aquest sentit i aquesta part de l’edifici es troba en un estat absolutament ruïnós. De fet, des de l’exterior es pot observar clarament com el sostre de la casa parroquial es troba a punt de caure en la seua totalitat.

A rel de la declaració de la zona humida de ses Salines com a Reserva Natural per part del Govern Espanyol l’any 1995, es va redactar un projecte de restauració de la casa parroquial que la Comissió de Patrimoni va aprovar a finals de 1999. A partir de l’any 2000, el ja ministre de Medi Ambient, Jaime Matas, va prometre públicament una partida de 50 milions de PTA per portar endavant la rehabilitació.

Finalment, l’any 2002, el Govern de les Illes Balears aprovà incloure, dins els projectes finançats per l’Ecotaxa, la rehabilitació de l’edifici.

A principis de l’actual legislatura, des de la Conselleria de Patrimoni, es va tornar a anunciar la seua rehabilitació. La realitat però, és que a dia d’avui l’única actuació que s’ha realitzat per part de Govern i Consell ha estat anul·lar, entre molts d’altres, la partida econòmica que s’havia destinat dels sous de l’ECOTAXA per a la rehabilitació de l’edifici.

A més, el Conseller de Medi Ambient del Govern, Jaime Font, i el Conseller de Patrimoni, Juan Marí Tur, han vengut anunciant en aquests 2 anys, des de la desaparició d’aquests fons, que la rehabilitació aniria a càrrec del Govern de la Comunitat però a dia d’avui la casa parroquial es cau i ningú fa res per evitar-ho.

Aquest temple, a l’igual que la resta d’esglésies rurals de les illes, està declarat Bé d’Interès Cultural des de l’any 1996.

Consell i Govern haurien d’explicar públicament per què anul·laren la partida econòmica que existia dins els projectes finançats per l’ecotaxa, on anaren a parar aquests sous destinats a Eivissa i per què a dia d’avui no s’ha fet res per evitar la ruïna del temple.

Aquesta desídia en matèria patrimonial va unida a la manca absoluta de gestió del Parc Natural que 3 anys després de la seua creació està patin una constant degradació i no compta encara amb suficient personal per a la gestió i vigilancia de la zona, no s’han regulat els fondeigs de les embarcacions, ni l’accés de persones i vehícles, ni tan sols s’ha senyalitzat el Parc i tampoc es compta amb un Centre d’Interpretació ni un centre de recepció de visitants.

El GEN-Gob Eivissa s’adreçarà a la Conselleria de Patrimoni del Consell i a la de Medi Ambient del Govern emplaçant-los a actuar d’una manera urgent i inmediata per salvar un edifici que es va construïr el segle XVIII pels propis treballadors de ses Salines.