El GEN exigeix a tarrés i a marí tur que deixin de manipular en el tema de Ses Feixes i adverteix que plans a mida de l’especulació són prevaricació (11/07/2005)

El GEN-GOB Eivissa exigeix a Consell i Ajuntament que deixin d’embolicar la troca amb el tema del BIC de ses Feixes i els seus límits a l’hora que reclama a l’Ajuntament que aprovi de manera immediata el Pla Especial eleborat l’any 2002, ara que un informe jurídic ja ha ratificat el que el GEN deia des de fa anys: No cal indemnitzacions per impedir l’urbanització d’aquesta importantíssima zona humida.

El GEN exigeix també al Consell que defensi el BIC davant els tribunals, com és la seva obligació, independentment de quin govern va impulsar la protecció d’aquest espai. És inadmisible que una institució que ha de vetllar per l’interès general i la protecció del patrimoni no envii els documents que els exigeix reiteradament el Jutjat de lo Contención amb l’argument de que és un expedient impulsat per l’anterior equip de govern a l’hora que és inadmisible també que un lletrat de l’institució, que se suposa han d’actuar de fedatari públic, argumenti que no s’han enviat totes les còpies sol·licitades per no col·lapsar els jutjats (sic).

El GEN també troba lamentable l’espectacle que estan donant Consell i Ajuntament, passant-se la pilota uns als altres quan és ben evident que tots dos volen el mateix: desprotegir la zona o modificar el BIC a la baixa per facilitar les operacions immobiliàries i les espectatives urbanístiques que existeixen i ningú vol donar la primera passa. El GEN recorda a ambdues institucions que existeix una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient, admesa a tràmit i que mentres discutiexen límits, plans especials a mida, etc estan deixant degradar la zona (cotxes aparcats tant dins el Prat de Vila com en el de ses Monges, abocaments, manca de senyalització de la zona etc) i donant arguments per a l’ampliació de la denúncia.

EL GEN recorda al Consell que no cal oferir a l’Ajuntament els tècnics de la màxima institució pitiüsa per redactar un Pla Especial donat que aquest Pla Especial ja existeix, va ser elaborat l’any 2002, va costar 30.000 euros, hi col·laboraren els tècnics del Consell i en tenen còpia ambdues institucions però pel que sembla dorm des d’aleshores en un calaix. No cal tornar a gastar sous públics per fer una feina “a mida” de les espectatives urbanístiques del lloc, la llei considera que això és prevaricació i, de modificar-se el pla especial per permetre urbanitzar la zona, el nostre grup posarà el tema en mans de la fiscalia.

El GEN insta a l’Ajuntament d’Eivissa a que deixi de dir públicament que estan a favor de la protecció de la zona i del BIC quan les seves actuacions han anat fins ara en sentit contrari. Que ho demostri aprovant en el pròxim Ple el Pla Especial de ses Feixes elaborat la passada legislatura.

El GEN espera finalment que si se produeix aquesta anunciada reunió entre Consell i Ajuntament, sigui per protegir i arribar a acords en positiu sobre el futur de la zona i del BIC i no per pactar la seva desprotecció i destrucció. Seria lamentable que tan sols fossin capaços d’arribar a acords d’aquest tipus.