En Lluc Daifa
i es horts de ses Feixes

Sinopsi (Eivissa any 1571)Ses Feixes. Ahir, avui, demà...
Situació de ses FeixesConte