Vila i ses Feixes
Els camins de l'aigua

Portal per als records
Agraïments
Pròleg i presentació

Una mirada al passat

Descobrint els paisatges del passat

El Pla de Vila a l'Antiguitat
Abans de ses Feixes

L’edat mitjana
El naixement de ses Feixes

Ses Feixes a l’Arxiu Històric d’Eivissa

Toponímia
El Prat de ses Monges
Ses Feixes a la bibliografia antiga
(Segles XVIII – XX)

Un portal obert al futur

La cultura de l'aigua

La vegetació de ses Feixes

La fauna de ses Feixes

La protecció del medi marí
Un deure ineludible

El repte de ses Feixes

Bibliografia i Fonts