Programa d'educació ambiental (2009-2010)

Es Amunts - Vida, cultura i paisatge

Fitxes pels alumnes (Nou recurs 2009/2010)

Buscastell (Educació primària)

Buscastell (Educació secundària)

Informació

Informació General

Orientacions Didàctiques

Índex Generals de Continguts

Quaderns

La casa pagesa. Geografia humana

La casa pagesa (Exercicis)

El paisatge rural (Quadern per a l'educador I)

Interpretació del paisatge (Quadern per a l'educador II)

La vegetació mediterrània i el foc

La vegetació mediterrània i el foc (Exercicis)

Incendis Forestals

Incendis Forestals (Exercicis)

L'aigua

L'aigua (Exercicis)

Full d'Avaluació

Itinerari

Ses Marrades de Corona - Ses Balandres

Itinerari: ses Marrades de Corona – costa de ses Balandres (2n Cicle)

Itinerari: ses Marrades de Corona – costa de ses Balandres (3r Cicle))

Llibre

Es Amunts. Vida, cultura i paisatge.

Ses Feixes - Un aiguamoll humanitzat al peu de la ciutat

Descarregar en format pdf

Descarregar en format pdf el quadern de l'alumne

Descarregar en format pdf les orientacions didàctiques

Descarregar en format pdf les fitxes pels alumnes d'educació secundària

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Portada

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Interior

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Llibre

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Unitat didàctica (1er ESO)

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Repositori educatiu AGREGA