Programa d'educació ambiental (2008-2009)

Cala d'Hort i el seu entorn

Descarregar en format pdf

Descarregar en format pdf el quadern d'activitats per 1r, 2n i 3r d’ESO

Descarregar en format pdf el quadern d'activitats per 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat

Es Amunts - Vida, cultura i paisatge

Informació

Informació General

Orientacions Didàctiques

Índex Generals de Continguts

Quaderns

La casa pagesa. Geografia humana

La casa pagesa (Exercicis)

El paisatge rural (Quadern per a l'educador I)

Interpretació del paisatge (Quadern per a l'educador II)

La vegetació mediterrània i el foc

La vegetació mediterrània i el foc (Exercicis)

Incendis Forestals

Incendis Forestals (Exercicis)

L'aigua

L'aigua (Exercicis)

Full d'Avaluació

Itinerari

Ses Marrades de Corona - Ses Balandres

Itinerari: ses Marrades de Corona – costa de ses Balandres (2n Cicle)

Itinerari: ses Marrades de Corona – costa de ses Balandres (3r Cicle))

Llibre

Es Amunts. Vida, cultura i paisatge

Ses Feixes - Un aiguamoll humanitzat al peu de la ciutat

Descarregar en format pdf

Descarregar en format pdf el quadern de l'alumne

Descarregar en format pdf les orientacions didàctiques

Nova documentació curs 2008/2009

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Portada

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Interior

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Llibre

En Lluc Daifa i es horts de ses Feixes - Unitat didàctica (1er ESO)