Programa d'educació ambiental (2004-2005)

Es Amunts - Vida, cultura i paisatge

Informació

Informació General

Orientacions Didàctiques

Índex Generals de Continguts

Quaderns

La casa pagesa. Geografia humana

La casa pagesa (Exercicis)

El paisatge rural (Quadern per a l'educador I)

Interpretació del paisatge (Quadern per a l'educador II)

La vegetació mediterrània i el foc

La vegetació mediterrània i el foc (Exercicis)

Incendis Forestals

Incendis Forestals (Exercicis)

L'aigua

L'aigua (Exercicis)

Full d'Avaluació.

Itinerari

Ses Marrades de Corona - Ses Balandres

Llibre

Es Amunts. Vida, cultura i paisatge.