Campanyes realitzades pel GEN-GOB Eivissa - Demolició de Can Cretu

Quan el GEN va decidir, l’any 1999, interposar un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per haver concedir llicència d’obres per a un macro-estudi de gravació i ‘vivenda unifamiliar’ a l’entitat Baloo Music, al cim d’un puig, a la parròquia de Santa Agnès, no ho va fer per caprici ni perquè l’economia del grup es pogués permetre els excessos que acostumen a suposar els tribunals. Ho va fer, senzillament, perquè no es podia quedar de mans plegades mirant com una promotora i un ajuntament unien esforços per donar aparença de legalitat a la destrucció d’un dels paratges més emblemàtics de la ruralia eivissenca, un paratge que, suposadament, estava legalment protegit.

Que a una zona boscosa declarada Àrea Natural d’Especial Interès s’hagi pogut arribar a edificar una mena d’urbanització unipersonal, només s’entén si equiparem l’administració responsable amb la d’una república bananera. A quin país civilitzat es permetria una aberració semblant a l’interior d’una àrea protegida? Vergonya és l’única cosa que podem sentir davant els nostres visitants quan a les fires turístiques se’ls ven el conta de les illes protegides i en arribar es troben només penosos espectacles com aquest. Sembla que d’alguna manera el temps es va aturar fa anys a algunes institucions públiques, i que s’han quedat allí, a l’època en que estaven al servei d’interessos molt particulars i concrets, en que les lleis estaven fetes a mida per poder-les adaptar convenientment quan i per a qui convenia; el darrer exemple de què entenen per democràcia i estat de Dret alguns partits polítics de Balears el tenim a la Llei d’acompanyament de pressupostos 2004, mitjançant la qual s’ha arribat a posar tot un Parlament al servei de la delinqüència urbanística que està destruint el poc que queda del nostre territori, amb l’intent de fer una llei a mida per salvar aquesta il·legalitat que ja té ordre de demolició ferma per part dels tribunals.

El GEN farà servir totes les eines legalment al seu abast per aconseguir la demolició d’aquest exemple de funcionament alegal, incompetent i corrupte de les institucions, governades pels qui, teòricament, vetllen per l’igualtat de tots els ciutadans que pregona la Constitució.

Vista general del complexe de Can Cretu

";

Vista de la demolició de Can Cretu