10 Anys d'anellament científic d'aucells a Eivissa

L'anellament científic d'aucells és, avui en dia, una eina fonamental pels ornitòlegs que estudien els diferents aspectes de l'avifauna. Entre aquests es destaquen, el coneixement de les diferents rutes migratòries o vies de vol, l'esperança de vida dels diferents individus i, fins i tot poblacions o per la determinació, amb la seva captura, de noves espècies o subspècies que de cap altre manera tindríem accés a elles.

A les Illes Balears l'anellament d'aucells es realitza des de l'any 1973, per la secció mallorquina del Grup Balear d'Ornitologia (GOB); amb posterioritat s'uneix a aquesta activitat el GOB Menorca (any 1983), seguit del nostre company Santi Costa, que inicià aquesta tasca a l'illa de Formentera l'any 1985.

A Eivissa, els primers anellaments es realitzaren l'octubre de 1992, encara que aquests no es poden considerar com del Grup d'anellament del GEN-GOB Eivissa, ja que fins el mes d'abril de 1993 aquests anellaments eren de formació. És a dir a la primavera de 1993 comença l'anellament científic a Eivissa de manera, totalment, autònoma.

Però abans de continuar, explicarem, breument, en que consisteix aquesta eina científica. Bàsicament consisteix en capturar aucells, mitjançant un sistema no cruent, com pot ser l'ús de xarxes japoneses o verticals; desprès de la seva captura se li col·loca una anella amb un número i un remitent diferent a cada país; que en el cas de l'estat espanyol és el següent: MINIST MEDIO AMB. ICONA MADRID SPAIN.

A continuació, sempre que sigui possible es determina l'edat i el sexe, es mesura la longitud alar i de la ploma tercera primària (P3), es mira la quantitat de greix que té, la capacitat muscular al pit i es pesa. En altres ocasions també es recullen altres dades com longitud dels tars, bec, etc.

Com hem dit anteriorment, la formació d'un grup d'anelladors a la nostra illa s'inicia a la tardor de 1992, donant com a resultat l'aparició del Grup d'Anellament, integrat a l'Equip de Natura del GEN-GOB Eivissa, amb quatre anelladors acreditats, oficialment, per desenvolupar aquesta tasca.

En aquests 10 anys d'anellaments a la nostra illa s'han capturat més de 10.000 aucells de 118 espècies diferents, destacant algunes per la seva raresa a les nostres latituds com el menjamosques de collar (Ficedula albicollis) capturat el maig de 2003 a l'illot de sa Conillera, o per la seva espectacularitat com el càgano (Morus basanus), el flamenc (Phoenicopterus ruber) o l'àguila calçada (Hieraaetus pennatus).

Cal destacar, que l'aucell més anellat en aquest període ha set la cadernera (Carduelis carduelis) amb més de 960 anellaments, seguit del garrafó (Serinus serinus) amb poc més de 900.

En aquesta dècada han set molts els llocs on s'ha col·locat les xarxes japoneses, sempre buscant indrets que poguessin ser interessants per la captura d'espècies determinades o que representessin passos importants pels aucells migrants.

En aquest sentit, resumirem, a continuació, algunes de les diferents campanyes que s'han desenvolupat a alguns dels espais naturals d'Eivissa durant els deu anys d'existència d'aquesta secció de l'Equip de Natura.

Any 1992: inici del període de formació per crear un grup estable d'anelladors a Eivissa. Aquest aprenentatge va ser possible gràcies a l'esforç dels anelladors del Grup Català d'Anellament, del GOB Formentera i, especialment de la secció menorquina del GOB.

Anys 1993 i 1994: finalitza el curset amb l'acreditació de quatre anelladors integrats a l'Equip de Natura. A partir de la primavera es comencen a explorar diferents indrets de la nostra illa per determinar estacions d'anellament de cara al futur, destacant Ses Feixes de Talamanca, la font des Verger, etc. Així mateix es col·labora a Formentera amb la campanya de seguiment de la migració per la Mediterrània "Piccole Isole".

Any 1995: es continuen realitzant petites campanyes arreu de l'illa, com a ses Feixes e Talamanca, Font des Verger, Benirràs i ses Salines d'Eivissa. Cal destacar un primer desplaçament, a la tardor, a l'illot de sa Conillera per valorar la possibilitat de realitzar campanyes d'anellament en aquest lloc.

Any 1996: primers anellaments prenupcial i postnupcial a sa Conillera amb magnífics resultats. Campanya d'anellament d'aucells marins als illots de la costa de Santa Eulària i a l'illa Murada a la costa Nord.

Any 1997: s'inicien els anellaments de la colònia de gavina de bec vermell (Larus audouinii) a sa Conillera amb anelles de PVC, per l'estudi de la dispersió postjuvenil. En aquests anellaments, promoguts per la Conselleria de Medi ambient del Govern Balear es treballà, conjuntament, amb la Guarderia Forestal de la mateixa Conselleria.

Any 1998: es realitza una petita campanya de 5 dies a sa Conillera. La més llarga fins el moment.

Anys 1999, 2000 i 2001: l'activitat del Grup d'Anellament baixa el ritme, considerablement, i els balanços anuals són d'uns pocs centenars d'aucells anellats.

Anys 2002: es torna a visitar sa Conillera durant 5 dies a la primavera amb bons resultats. Així mateix es realitzen anellaments constants a la zona dels Amunts d'Eivissa, més concretament a l finca de sa Font a Sant Mateu d'Aubarca. Per una altra banda es realitzen 15 dies d'anellaments, una setmana a l'octubre i una altra al novembre, a la finca de Can Sorà inclosa al Parc Natural de Cala d'Hort, amb la col·laboració del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i els òrgans gestors del Parc.

Anys 2003: sense cap dubte l'any més actiu del Grup d'Anellament. Es fa la campanya "Piccole Isole" per primera vegada a Eivissa a la primavera de 2003 a l'illot de sa Conillera. Consisteix en determinar la importància de les petites illes de la Mediterrània durant els moviments migratoris de milions d'aus que es desplacen entre Europa i Àfrica.

La durada d'aquesta campanya ha set d'un mes, ininterromput, des del 16 d'abril fins el 15 de maig i s'ha fet amb la col·laboració del Parc Natural de Cala d'Hort i de l'Institut Català d'Ornitologia. El total de captures va ser de més de 1000 individus de 40 espècies diferents.

Igualment, al mes d'agost començà una campanya d'anellament de limícoles al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Aquesta té una periodicitat mensual fins el mes de gener i s'utilitzen els estanys des Cavallet més freqüentats per les aus limícoles per alimentar-se i reposar, per col·locar diferents xarxes i lloses per capturar-les.

També hem de dir que el nostre grup ha col·laborat, com anys anteriors, en l'anellament de les colònies de gavina de bec vermell a l'igual que en una nova campanya de marcatge amb anelles PVC de polls de gavina camagroga (Larus michahellis).

Bé, aquests són els primers deu anys d'història del nostre Grup d'Anellament a Eivissa esperant que els que han de venir siguin igual o més profitosos. Finalment agrair als nombrosos voluntaris i col·laboradors que ens han ajudat a realitzar moltes d'aquestes campanyes i que sense ells, possiblement no haguessin set una realitat.

Oliver Martínez Marí

Mussol Banyut (Asio otus) - Parc Natural de Cala d'Hort (Nov'2003)

";